019-12 14 44 eller 070-662 72 72

Huvudrubriker

Vår verksamhet

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.


Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld kan behöva  hjälp att bearbeta det som hänt. Den drabbade kan uppleva att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Vi på brottsofferjouren erbjuder hjälp i form av kontakt med stödperson eller vittnesstöd i domstolen.

Stödpersoner och vittnesstödjare arbetar ideellt och har genomgått utbildning, blivit godkända av styrelsen och har alla avgett ett tystnadslöfte. Personliga egenskaper är betydelsefulla för att vara en lämplig stödperson och vittnesstöd. Förmågan att känna empati och kunna lyssna är centralt, men också att kunna ge saklig information och kunna sätta gränser.


Stödperson

Stödpersonen är en medmänniska som genom att lyssna och stötta kan försöka hjälpa den brottsutsatte att reda ut sina känslor och formulera sina upplevelser och bekymmer. Den som har blivit utsatt för en kränkande handling kan ha svårt att bearbeta det  som hänt. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.


Stödpersonen känner till vilka myndighetskontakter som kan behövas och kan vara behjälplig med det och annat praktiskt som behöver göras. Stödpersonen kan informera om hur rättssprocessen går till och eventuellt följa med på huvudförhandlingen.  Stödpersonen försöker hjälpa den brottsutsatte att finna sin väg tillbaka genom att lyssna och bekräfta.   


Vittnesstöd 

Vittnesstödets uppgift är att stötta och ge information till vittnen och målsäganden i samband med rättegången. Vittnesstödet finns på plats i den allmänna delen på tingsrätten och finns tillgänglig före och efter huvudförhandling.  På tingsrätten finnns ett särskilt vittnesstödrum där målsäganden och vittnen kan sitta medans de väntar. 

Vittnesstödet kan till exempel berätta om rätten till ersättning för kostnader i fall man har tagit ledigt ifrån arbetet och/eller haft reskostnader för att komma dit.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.