019-12 14 44 eller 070-662 72 72

Huvudrubriker

Frågor & Svar

På denna sida publiceras vanliga frågor och svar. Tänk på att ingen fråga är för dum för att ställas.


Fråga: Är det gratis att vända sig till brottsofferjouren?

Svar: Ja det är kostnadsfritt att söka hjälp och stöd på Brottsofferjouren.
 

Fråga: Kan jag vara anonym i kontakten med er?

Svar: Ja det kan du vara. Dock behöver vi ett namn och kontaktuppgift när du bokar ett besök hos oss.


Fråga: Vilka får vända sig till Brottsofferjouren?

Svar: Brottsofferjouren är till för de som blivit direkt utsatta för brott, bevittnat  brott eller är anhörig till en person som blivit brottsutsatt eller anhörig till den som begått ett brott.


Fråga: Hur mycket kan man begära i skadestånd?

Svar: Vilket belopp du kan begära beror på vilket brott du råkat ut för och det går därför inte att svara generellt på detta. Du kan kontakta Brottsoffermyndigheten på 090-708200 eller gå in på www.brottsoffermyndigheten.se där du kan finna rekommendationer.


Fråga: Vad är ett Målsägandebiträde?

Svar: Ett målsägandebiträde är advokat eller jurist som kan biträda en i samband med huvudförhandlingen. Det finns dock vissa krav på vem som kan få ett målsägandebiträde. Om man anser att man behöver ett biträde skall ansökan göras hos polisen och det är sedan domstolen som  utser vem det blir. I lagen (1988:609) om målsägarebiträde finns det specifiscerat vilka som har rätt till ett biträde vid rättegång.

Målsägandebiträdets uppgift är att ta till vara målsägandens intressen i målet samt ge stöd och hjälp till målsäganden. Biträdet ska även föra målsägandens (den utsattes) talan om enskilt anspråk. Om man inte har möjlighet att få målsägandebiträde brukar åklagaren föra talan för skadeståndet om det belopp man uppget är skäligt.


Fråga: Jag har blivit tilldömd skadestånd, hur får jag pengarna?

Svar: Ungefär två veckor efter rättegången meddelas domen. Efter detta är det tre veckors överklagningstid innan domen vinner laga kraft. När domen vunnit laga kraft meddelar domstolen detta till kronofogdemyndigheten som efter en tid skickar ut ett erbjudande om hjälp att driva in pengarna. Denna hjälp är kostnadsfri.

Om gärningspersonen inte har tillgångar som gör att kronofogden kan driva in skadeståndet meddelas detta. Om det händer kan man ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Det får inte ha gått längre än två år från det att domen vunnit laga kraft när man ansöker hos Brottsoffermyndigheten. Innan man söker om brottskadeersättning bör man också ha anmält brottet/brotten till sitt försäkringsbolag.

Man bör alltid kontakta sitt/sina försäkringsbolag för att se vilka möjligheter till ersättning som finns. Många personer har en hemförsäkring och i de ingår oftast ett överfallsskydd som kan träda in om du exempelvis utsatts för misshandel, rån eller sexuallbrott.
Om det verkar krångligt får du gärna kontakta oss så hjälper vi till.

www.kronofogsmyndiheten.se  www.brottoffermyndigheten.se

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.