019-12 14 44 eller 070-662 72 72

Huvudrubriker

Ekonomisk kompensation

Skadestånd och Brottskadeersättning

Skadestånd är den ekonomiska kompensation man som brottsutsatt kan begära av en gärningsperson alt fler gärningspersoner och möjligen erhålla efter fällande dom.

Brottsskadeersättning är ekonomisk kompensation som brottsoffer kan ha möjlighet att erhålla från staten via Brottsoffermyndigheten.


Man kan begära skadeståndsanspråk och/eller ansöka om brottsskadeersättning för:

1. Personskador, dvs fysiskt och psykiskt lidande som kan styrkas av läkare av:

a) övergående art (sveda och värk) som t ex smärtsam behandling på sjukhus.

b) bestående art (lyte och men) som förlust av tänder eller nedsatt syn

2. Ekonomiska förluster, t ex sjukvårdskostnader eller inkomstförlust

3. Den kränkning brottet inneburit. Kränkningsersättning kan utgå för vissa typer av brott som kränkt brottsoffrets person, frihet och frid. Exempel är kvinnofridsbrott, sexuella brott, men även misshandel eller olaga hot.

Har du ett målsägandebiträde (det bör du begära redan under polisens förundersökning) hjälper denne dig med ersättningsanspråket.


Utbetalning av skadestånd

När domen vunnit laga kraft sänds domen ifrån domstolen (om den innehåller skadestånd) till Kronofogdemyndigheten, som i sin tur sedan skickar ut ett papper till målsäganden "ansökan om verkställighet av skadestånd" som man som målsägande bör fylla och skicka in. Sedan gör Kronofogden en utredning och skickar sedan en redovisningsrapport till målsäganden som visar vilka betalningsmöjligheter den dömde har.


Om gäldenären, som den dömde kallas hos Kronofogdemyndigheten, inte har betalningsförmåga kvarstår dessa två  alternativ för målsäganden att få ekonomisk ersättning:

1. Om man har hemförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring kan den täcka upp för hela eller delar av skadeståndet. Det är bra att anmäla till sitt försäkringsbolag så snart som möjligt efter att brottet har skett. Har brottet skett på arbetstid och arbetsgivaren har en gruppförsäkran via AFA kan denna gälla.

2. Upp till tre år efter brottet eller att polisutredning lagst ned eller dom vunnit laga kraft, kan brottsoffret ansöka om brottsskadeersättning hos  Brottsoffermyndigheten. Ersättning kan sökas även om polisutredningen inte har lett till åtal, ifall gärningspersonen är okänd.

Brottsoffermyndigheten betalar inte alltid ut det belopp som domstolen dömt ut, utan gör en egen bedömning utifrån deras egen praxis. Brottsoffermyndigheten kräver, då det finns en dom, en slutredovisning ifrån Kronofogdemyndigheten som visar att den dömde inte kan betala skadeståndet, samt vilken ersättning som sökandes försäkringsbolag betalat ut.

Att få ersättning ifrån Brottsoffermyndigheten är den sista möjligheten till ekonomisk ersättning, när varken den dömde eller försäkringen kan ersätta den brottsdrabbade.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.